Takstmann

Bygningssakkyndig

Skal du selge bolig, må du få en takstmann – også kalt bygningssakkyndig eller takstingeniør – til å taksere boligen din før salget. Da anbefales det i de fleste tilfeller at du ber om både ordinær verditakst og tilstands-/boligsalgsrapport.


En av den bygningssakkyndiges viktigste oppgaver i forbindelse med boligsalg er å fylle ut en tilstands- eller boligsalgsrapport. Den forteller kjøper, megler og eier hva slags tilstand boligen er i.


Våre tjenester omfatter alt fra verditakst, tilstandsrapporter og reklamasjonstakst ved boligkjøp til taksering av for eksempel vannskader eller naturskader.


Vi utfører også skadetakst og næringstakst.

Boligsalgsrapport 


Alt du trenger når du skal selge bolig og hytte.

Boligsalgsrapport er basert på NS 3600 – NorskStandard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen.

VERDITAKST 

Bolig, fritid og næring


Verditaksering av boliger, leiligheter eller eiendommer er ofte ønskelig i forbindelse med finansiering, omsetning, avhending og regnskap/økonomi.


Skadetakst


Noen ganger blir man som huseier utsatt for skade på eiendommen. Ofte kan det også være mistanke om skjulte skader. Dette er en dramatisk situasjon for den som rammes. Som skadetakstmann er man den uavhengige tredjepart som
gjennom profesjonell og kunnskapsrik yrkesutøvelse sikrer at skadens omfang blir kartlagt og det utarbeides beskrivelse av utbedringsarbeidet med kostnadsoverslag.

Næringstakst

Næringseiendommer eller forretningsrelaterte eiendommer har i senere år også i større utstrekning skiftet eiere nå enn tidligere. Utviklingen har også ført med seg at bedrifter fusjonerer langt oftere enn før, og omstrukturering eller konkurser i bedriftene har ført med seg så vesentlige endringer av bruken av eiendommene, at man har måttet vurdere eiendommene på nytt.


Næringsrelaterte eiendommer vurderes i utgangspunktet etter økonomiske prinsipper (avkastningsverdiene) som basis for verdsettelse. Dette er økonomiske prinsipper som er like uansett eiendommens karakter og beskaffenhet. Dette på bakgrunn av at de personer eller bedrifter som eier eiendommene har et avkastningskrav som de ønsker skal oppfylles. Ut fra dette vil man kunne uttrykke en avkastningsverdi som er lik markedsverdien. I markedet kan dette videre uttrykkes i den høyeste pris en kjøper er villig å betale og omvendt den laveste pris en selger er villig til å akseptere.


Den individuelle avkastningsverdien er knyttet til på hvilken måte takstobjektet er forvaltet. Det vil si hvilke leiekontrakter man har, gode eller dårlige, og ikke minst driftskostnadene og vedlikeholdskostnadene. Normalt vil pengestrømmer fordeles over en 10 års periode.

Fosen Takst AS er etablert i Ørland kommune, med hovedkontor i Lysøysundet.

Vi arbeider med skadetakst, reklamasjonstakst, verditakst, tilstandsanalyse for boligsalg og næringstakst. Vi tilbyr også kunden å dra på befaringer for boligsjekk og visninger. 

Vi utfører termografering av bolig for kontroll av varmetap.

Vi utfører energirapporter for boliger og vi kan gi råd om tiltak for utbedringer, med utregning av energibesparelser.


Hos oss har vi over 18år erfaring fra byggebransjen.


Vi har også noe eiendom/tomter som ligger for salg og vi jobber med utvikling av eiendom, fra natur til boligtomt.

Vi tilbyr også bistand med utarbeidelse av byggesøknader til kommune.

Om oss

Skadetakst

SOPP OG RÅTE


Som oftest utvikler råte- og insektsskader seg over tid uten at huseier vet om det. Ved å foreta en kontroll kan du erstatte store utgifter ved skader med rimelige forebyggende tiltak. Vi anbefaler en grundig gjennomgåelse av kjeller og/eller loft. Deretter kan vi legge opp årlige kontroller for å sikre deg mot nye angrep.

INNEKLIMA/MUGGSOPP


Alle vet at fukt og muggsopp ikke er bra for helsa. Årsaken til fukt-og muggskader kan være kompliserte og sammensatte av flere forhold. Det kan være utette bad, rørlekkasjer, fuktvanding gjennom grunnmur / kjellergulv,inndriv av nedbør, taklekkasjer og kondens. Det kreves derfor god byggteknisk kunnskap og tilsvarende innsikt i fuktmekanikk for kartlegging av eventuelle fukt og muggproblem i en bygning.

VANNSKADE


Kostnader og omfang ved vannskader blir ofte stort. Forsikringsselskap strammer også inn på vilkår og vi opplever flere tilfeller av skader hvor det ikke kommer til noen utbetaling / erstatning fra selskapene. Ved montering av vannsikre avstegningsventiler og lignende anlegg vil en eventuell lekkasje kunne registreres raskt og skadeomfang begrenses vesentlig.

Ta kontakt

Hvis du har spørsmål eller bekymringer, er vi alltid klare til å hjelpe!