Før takstmannen kommer på befaring, er det en del ting å forberede i forkant.

Før befaringen


  • Det er viktig at takstmannen kommer til over alt, alle arealer må være tilgjengelige for oppmåling av areal
  • At boligen er ryddet og at våtrom + kjøkken også er vasket, letter takstmannens arbeid
  • Sluk må være rengjortRydd under vasker, både på bad og kjøkken
  • Varmtvannsbereder må være tilgjengelig for inspeksjon
  • Husk å varsle evt. leieboere eller framskaff nøkler

Ved tilstandsrapport for enebolig, rekkehus og halvpart 2-mannsbolig


  • Sett fram stige til loft og tak
  • Rydd vei til luker for krypkjellere o.l.
  • Har boligen blitt oppusset, tenk nøye igjennom og noter hva som ble gjort, hvem som utførte hva og relevante årstall

Bygningsdokumenter av interesse


  • Tidligere salgsoppgave/prospekt og eventuelle tegninger
  • Har våtrom og kjøkken blitt oppusset, tenk nøye igjennom og noter hva som ble gjort, hvem som utførte hva og relevante årstall

Under befaringen


Takstmannen foretar en visuell kontroll kombinert med bruk av måleinstrumenter (fuktsøker og lasermåler for arealmåling) og evt. stikktakninger der det er behov for det.